[huge_it_slider id="1"]

Làm sủng phi như thế nào? – Nhu Mễ Hôi Hôi

Làm sủng phi như thế nào?

Tên convert: Như thế nào làm sủng phi?

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Nguồn convert: Anrea 96 và TTV iamgirl91

Editors: Lina Lê, Nthhunhan, Camtusori, Lei Hino

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Số chương: 123 chương

Tình trạng bản edit: Hoàn

 11421659_1712166835677239_1490317048_n

 

   Văn án:

   Sủng phi có bộ dáng như thế nào? Xinh đẹp động lòng người lại ngang ngược.

Bề ngoài là nữ nhân hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng thực tế lại chỉ là tấm gỗ cho chân ái mà thôi.

No no no, hãy để cho Ôn thị A Uyển ta tiến công trên con đường của sủng phi đến nói cho ngươi biết thế nào mới gọi là sủng phi.

Cấp bậc hậu cung:

Hoàng hậu

Quý phi

Chính nhất phẩm: Thục phi, Hiền phi, Lương phi, Đức phi

Tòng nhất phẩm: Phi

Chính nhị phẩm: Chiêu nghi, chiêu viện, chiêu dung

Tòng nhị phẩm: Thục nghi, thục viện, thục dung

Chính tam phẩm: Quý tần

Tòng tam phẩm: Tiệp dư

Chính tứ phẩm: Dung hoa (vinh hoa)

Tòng tứ phẩm: Phương nghi, phân nghi, thuận nghi

Chính ngũ phẩm: Tần

Tòng ngũ phẩm: Tiểu nghi, tiểu viện

Chính lục phẩm: Quý nhân

Tòng lục phẩm: Tài tử (mỹ nhân)

Chính thất phẩm: Thường tại

Tòng thất phẩm: Tuyển thị

Chính bát phẩm: Thải nữ

Tòng bát phẩm: Canh y

   Nội dung: Xuyên không, cung đình hầu tước, cung đấu

Lời giới thiệu của editor Lina: Truyện ngọt ngào, sủng, ko nhiều xôi thịt, chỉ mút mát được chút tẹo thui, nam chính ko sạch, nữ chính đối với nữ nhân khác thì cường nhưng với nam chính thì ngơ ngơ ngác ngác rất dễ thương ><

Đây là tác phẩm đầu tiên bọn mình edit sẽ có khá nhiều sạn nhưng bọn mình sẽ cố để bản edit được đúng nghĩa nhất có thể!

Chương 1 hoa-5-canh-xinh   Chương 2  hoa-5-canh-xinh  Chương 3 hoa-5-canh-xinh

Chương 4 hoa-5-canh-xinh  Chương 5  hoa-5-canh-xinh Chương 6

Chương 7 hoa-5-canh-xinh  Chương 8 hoa-5-canh-xinh  Chương 9  hoa-5-canh-xinh Chương 10 hoa-5-canh-xinh

Chương 11(18+)   hoa-5-canh-xinh  Chương 12  hoa-5-canh-xinh   Chương 13  hoa-5-canh-xinh   Chương 14 hoa-5-canh-xinh Chương 15  hoa-5-canh-xinh Chương 16  hoa-5-canh-xinh

Chương 17 hoa-5-canh-xinh  Chương 18 hoa-5-canh-xinh  Chương 19 hoa-5-canh-xinh

Chương 20 hoa-5-canh-xinhChương 21 hoa-5-canh-xinh Chương 22 hoa-5-canh-xinh

Chương 23 hoa-5-canh-xinh Chương 24 hoa-5-canh-xinh Chương 25 hoa-5-canh-xinh

Chương 26 hoa-5-canh-xinh Chương 27 hoa-5-canh-xinh Chương 28(H) hoa-5-canh-xinh

Chương 29 hoa-5-canh-xinh Chương 30 hoa-5-canh-xinh Chương 31 hoa-5-canh-xinh

Chương 32 hoa-5-canh-xinh Chương 33 hoa-5-canh-xinh Chương 34 hoa-5-canh-xinh

Chương 35 hoa-5-canh-xinh Chương 36 hoa-5-canh-xinh Chương 37 hoa-5-canh-xinh

Chương 38 hoa-5-canh-xinh Chương 39(H) hoa-5-canh-xinh Chương 40 hoa-5-canh-xinh

Chương 41 hoa-5-canh-xinh Chương 42 hoa-5-canh-xinh Chương 43 hoa-5-canh-xinh

Chương 44 hoa-5-canh-xinh Chương 45 hoa-5-canh-xinh Chương 46 hoa-5-canh-xinh

Chương 47 hoa-5-canh-xinh Chương 48 hoa-5-canh-xinh Chương 49 hoa-5-canh-xinh

Chương 50 hoa-5-canh-xinh Chương 51 hoa-5-canh-xinh Chương 52 hoa-5-canh-xinh

Chương 53 hoa-5-canh-xinh Chương 54 hoa-5-canh-xinh Chương 55 hoa-5-canh-xinh

Chương 56 hoa-5-canh-xinh Chương 57 hoa-5-canh-xinh Chương 58 hoa-5-canh-xinh

Chương 59 hoa-5-canh-xinh Chương 60 hoa-5-canh-xinh Chương 61 hoa-5-canh-xinh

Chương 62 hoa-5-canh-xinh Chương 63 hoa-5-canh-xinh Chương 64 hoa-5-canh-xinh

Chương 65 hoa-5-canh-xinh Chương 66 hoa-5-canh-xinh Chương 67 hoa-5-canh-xinh

Chương 68 hoa-5-canh-xinh Chương 69(1).(2) hoa-5-canh-xinh Chương 70 hoa-5-canh-xinh

Chương 71 hoa-5-canh-xinh Chương 72 hoa-5-canh-xinh Chương 73 hoa-5-canh-xinh

Chương 74  hoa-5-canh-xinh Chương 75 hoa-5-canh-xinhChương 76 hoa-5-canh-xinh

Chương 77 hoa-5-canh-xinhChương 78 hoa-5-canh-xinhChương 79 hoa-5-canh-xinh

Chương 80 hoa-5-canh-xinhChương 81 hoa-5-canh-xinhChương 82 hoa-5-canh-xinh

Chương 83 hoa-5-canh-xinhChương 84 hoa-5-canh-xinhChương 85 hoa-5-canh-xinh

Chương 86 hoa-5-canh-xinhChương 87 hoa-5-canh-xinhChương 88 hoa-5-canh-xinh

Chương 89 hoa-5-canh-xinhChương 90 hoa-5-canh-xinhChương 91 hoa-5-canh-xinh

Chương 92 hoa-5-canh-xinhChương 93 hoa-5-canh-xinhChương 94 hoa-5-canh-xinh

Chương 95 hoa-5-canh-xinhChương 96 hoa-5-canh-xinhChương 97 hoa-5-canh-xinh

Chương 98 hoa-5-canh-xinhChương 99 hoa-5-canh-xinhChương 100 hoa-5-canh-xinh

Chương 101 hoa-5-canh-xinhChương 102 hoa-5-canh-xinhChương 103 hoa-5-canh-xinh

Chương 104 hoa-5-canh-xinhChương 105 hoa-5-canh-xinhChương 106 hoa-5-canh-xinh

Chương 107 hoa-5-canh-xinhChương 108 (1).(2) hoa-5-canh-xinhChương 109 hoa-5-canh-xinh

Chương 110 hoa-5-canh-xinhChương 111 hoa-5-canh-xinhChương 112 hoa-5-canh-xinh

Chương 113 hoa-5-canh-xinhChương 114 hoa-5-canh-xinhChương 115 hoa-5-canh-xinh

Chương 116 hoa-5-canh-xinhChương 117 hoa-5-canh-xinhChương 118 hoa-5-canh-xinh

Chương 119 hoa-5-canh-xinhChương 120 hoa-5-canh-xinhChương 121 hoa-5-canh-xinh

Chương 122 hoa-5-canh-xinhChương 123 hoa-5-canh-xinh

—Hoàn chính văn—

Phiên ngoại: PN1PN2PN3

Lina: đây là trang page face của nhà, các bạn nhấn like ủng hộ bọn mình nhé ^O^

https://www.facebook.com/NguyetTichLau

Link wattpad của truyện: https://www.wattpad.com/story/74514691-l%C3%A0m-s%E1%BB%A7ng-phi-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-n%C3%A0o

74 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: