[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Triêm Y

Truyện mới a, mời pà con nhào vô!!

2ziy8zl

Tên truyện: Sủng phi (Chongfei)

Tác giả: Triêm Y

Converter: linhtinh174 TTV

Editor: Tất cả tỷ muội trong lâu

Văn án:

Hậu thế cực kỳ tôn sùng Kiến An đế Đại Ngụy, bên cạnh những lời tán dương trong lúc trị vì, còn mở màn cho thời kỳ Đại Ngụy hưng thịnh.

Thú vị là, trong tài liệu lịch sử ca ngợi công đức ghi chép, đều đặc biệt nhất trí nhắc tới, cả đời Kiến An đế có duy nhất một vết nhơ: Hoàng đế quá độc sủng hoàng quý phi (Lina: đọc đoạn này bị bấn ><, iu rùi)

Chu Đồng rất phiền não, không hiểu sao lại xuyên không đến nơi không có trong hiện thực, còn chưa kịp thở đều, liền gặp phải một đống chuyện phá hoại này.

Cái gì? Kiếp trước vỏ bọc là tấm bia đỡ đạn, ngay cả nữ phụ cũng không tính?

Chu Đồng giận! Sửa, nhất định phải sửa! Nội dung vở kịch này nhất định phải ngược lại, hoa lệ lộng lẫy, mới xứng đôi với tỷ tỷ khí chất phong tao như ta.

Đây là chuyện xưa về một người con gái bi đát bị thúc giục xuyên không, chiếm đoạt thân thể của một nữ nhân mà trọng sinh, càng ngọt như mật trở thành sủng phi Đại Ngụy.

Thể loại: Xuyên không, tuyển tú, ngọt ngào, tiểu thiếp.

Tốc độ edit: ít nhất 3 chương/1 tuần

Mục lục

46908653.jpgChương 1 46908653.jpg Chương 2 46908653.jpg Chương 3 46908653.jpg

46908653.jpgChương 4 46908653.jpg Chương 5 46908653.jpg Chương 6 46908653.jpg

46908653.jpgChương 7 46908653.jpg Chương 8 46908653.jpg Chương 9 46908653.jpg

46908653.jpgChương 10 46908653.jpg Chương 11 46908653.jpg Chương 12 46908653.jpg

46908653.jpgChương 13 46908653.jpg Chương 14 46908653.jpg Chương 15 46908653.jpg

46908653.jpgChương 16 46908653.jpg Chương 17 46908653.jpg Chương 18 46908653.jpg

46908653.jpgChương 19 46908653.jpgChương 20 46908653.jpgChương 21 46908653.jpg

46908653.jpgChương 22 46908653.jpgChương 23 46908653.jpgChương 24(H) 46908653.jpg

46908653.jpgChương 25 46908653.jpgChương 26 46908653.jpgChương 27(H) 46908653.jpg

46908653.jpgChương 28 46908653.jpgChương 29 46908653.jpgChương 30 46908653.jpg

46908653.jpgChương 31 46908653.jpgChương 32 46908653.jpgChương 3346908653.jpg

46908653.jpgChương 34 46908653.jpgChương 35 46908653.jpgChương 36 46908653.jpg

46908653.jpgChương 37 46908653.jpgChương 38 46908653.jpgChương 39 46908653.jpg

46908653.jpgChương 40 46908653.jpgChương 41 46908653.jpgChương 42 46908653.jpg

46908653.jpgChương 43 46908653.jpgChương 44 46908653.jpgChương 45 46908653.jpg

46908653.jpgChương 46 46908653.jpgChương 47 46908653.jpgChương 4846908653.jpg

46908653.jpgChương 49 46908653.jpgChương 50 46908653.jpgChương 51 46908653.jpg

46908653.jpgChương 52 46908653.jpgChương 53 46908653.jpgChương 54 46908653.jpg

46908653.jpg Chương 55 46908653.jpgChương 56 46908653.jpgChương 57 46908653.jpg

46908653.jpgChương 58 46908653.jpgChương 59 46908653.jpgChương 60 46908653.jpg

46908653.jpgChương 61 46908653.jpgChương 62 46908653.jpgChương 63 46908653.jpg

46908653.jpgChương 64 46908653.jpgChương 65 46908653.jpgChương 66 46908653.jpg

46908653.jpgChương 67 46908653.jpgChương 68 46908653.jpgChương 69 46908653.jpg

46908653.jpgChương 70 46908653.jpgChương 71 46908653.jpgChương 72 46908653.jpg

46908653.jpgChương 73 46908653.jpgChương 74 46908653.jpgChương 75 46908653.jpg

46908653.jpgChương 76 46908653.jpgChương 77 46908653.jpgChương 78 46908653.jpg

46908653.jpgChương 79 46908653.jpgChương 80 46908653.jpgChương 81 46908653.jpg

46908653.jpgChương 82 46908653.jpgChương 83 46908653.jpgChương 84 46908653.jpg

46908653.jpgChương 85 46908653.jpgChương 86 46908653.jpgChương 87 46908653.jpg

46908653.jpgChương 88 46908653.jpgChương 89 46908653.jpgChương 90 46908653.jpg

46908653.jpgChương 91 46908653.jpgChương 92 46908653.jpgChương 93 46908653.jpg

46908653.jpgChương 94 46908653.jpgChương 95 46908653.jpgChương 96 46908653.jpg

46908653.jpgChương 97 46908653.jpgChương 98(1).(2) 46908653.jpgChương 99 46908653.jpg

46908653.jpgChương 10046908653.jpg

44f383c86bb0

46908653.jpgChương 101Chương 102Chương 103Chương 104Chương 105 46908653.jpg

46908653.jpgChương 106Chương 107Chương 108Chương 109Chương 110 46908653.jpg

46908653.jpgChương 111Chương 112 Chương 113Chương 114Chương 115 46908653.jpg

46908653.jpgChương 116Chương 117Chương 118Chương 119Chương 12046908653.jpg

46908653.jpgChương 121Chương 122Chương 123Chương 124Chương 12546908653.jpg

46908653.jpgChương 126Chương 127Chương 128Chương 129Chương 13046908653.jpg

46908653.jpgChương 131Chương 132Chương 133Chương 134Chương 13546908653.jpg

46908653.jpgChương 136Chương 137Chương 138Chương 139Chương 14046908653.jpg

46908653.jpgChương 141Chương 142Chương 143Chương 144Chương 14546908653.jpg

46908653.jpgChương 146Chương 147Chương 148Chương 149Chương 15046908653.jpg

46908653.jpgChương 151Chương 152 Chương 153Chương 154Chương 15546908653.jpg

46908653.jpgChương 156Chương 157Chương 158 Chương 159Chương 16046908653.jpg

46908653.jpgChương 161Chương 162Chương 163Chương 164Chương 16546908653.jpg

46908653.jpgChương 166Chương 167Chương 168Chương 169Chương 17046908653.jpg

46908653.jpgChương 171 Chương 172Chương 173Chương 174Chương 17546908653.jpg

46908653.jpgChương 176 Chương 177Chương 178Chương 179Chương 18046908653.jpg

Chương 181Chương 182Chương 183Chương 184Chương 185

Chương 186Chương 187Chương 188 — Chương 189 — Chương 190

Chương 191 — Chương 192 — Chương 193 — Chương 194 — Chương 195

Chương 196 — Chương 197 — Chương 198 — Chương 199 — Chương 200

hr_teaser

116 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: