[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Bích Vân Thiên

 

11713435_1725509824342940_1011460951_n

14046031_1775707002711630_7807437020380857010_n

Tên truyện: Sủng phi khó làm

Tác giả: Bích Vân Thiên 

Số chương: 162

Editor: nhiều người

Convert: tamquay – TTV

 

Văn án:

 

   Mười bảy tuổi, Thiên Tịch Dao tiến cung được hai năm, không sủng ái, nghĩ làm sao để trốn thoát khỏi hậu cung này, kết quả nhiều phi tần trong bụng không có tin, nàng lại một lần bật ra được hoàng trưởng tử.

 

Hai mươi mốt tuổi, Thiên Tịch Dao tiến cung được sáu năm, vẫn không được sủng như cũ, nghĩ làm sao để che lấp thanh danh của mình và con trai, sau này con trai được phong vương còn mình làm một Thái phi tự do, kết quả có ngày, con trai ba tuổi vậy mà đọc xong Thiên tự kinh nhanh như gió.

 

Thiên Tịch Dao đột nhiên cảm thấy nhức đầu. Cái này đặc biệt buộc lão nương mở một đường máu ở hậu cung, bước lên tiết tấu hậu vị sao.

 

Hoàng đế ngoắc ngón tay với Thiên Tịch Dao, đừng từ chối, hố cũng đào cho nàng rồi, mau ngã xuống đi.

 

Lưu ý: Đừng nghe nữ chủ đoán mò, thực ra đây chính là sủng ngọt văn, đến từ lời nhắn của mỗ tác giả.

 

Lời của Lina Lê: Như lời tác giả vậy, đọc cái văn án có vẻ ngược nhưng thực chất truyện này rất sủng, ngọt ngào như mật, thỉnh các vị yêu thích sủng văn nhảy hố ~~

6Mục lục6

gif_icon028.pngChương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5 gif_icon028.png

gif_icon028.pngChương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10 gif_icon028.png

gif_icon028.pngChương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15 gif_icon028.png

gif_icon028.pngChương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20 gif_icon028.png

gif_icon028.pngChương 21Chương 22Chương 23 Chương 24Chương 25 gif_icon028.png

gif_icon028.pngChương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30 gif_icon028.png

gif_icon028.pngChương 31(1).(2) — Chương 32(1).(2)Chương 33Chương 34 — Chương 35(1).(2) gif_icon028.png

gif_icon028.pngChương 36(1).(2) — Chương 37(1).(2) — Chương 38(1).(2) — Chương 39(1).(2) — Chương 40(1).(2).(3) gif_icon028.png

Chương 41(1).(2) — Chương 42(1).(2) — Chương 43(1).(2)Chương 44Chương 45

Chương 46(1).(2) — Chương 47(1).(2) — Chương 48(1).(2)— Chương 49(1).(2) — Chương 50(1).(2)

Chương 51(1).(2)Chương 52 — Chương 53(1).(2) — Chương 54 (1).(2) — Chương 55 (1).(2)

Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60

Chương 61Chương 62 — Chương 63(1).(2).(3)Chương 64Chương 65

Chương 66 — Chương 67(1).(2)Chương 68 — Chương 69(1).(2) — Chương 70(1).(2).(3)

Chương 71 — Chương 72(1).(2)Chương 73Chương 74Chương 75

Chương 76Chương 77Chương 78Chương 79Chương 80(1).(2)

Chương 81(1).(2)Chương 82 — Chương 83(1).(2) — Chương 84 (1).(2) — Chương 85 (1).(2)

Chương 86 (1).(2)Chương 87  — Chương 88 (1).(2) (3)— Chương 89 (1).(2).(3) — Chương 90 (1).(2)

Chương 91(1).(2) — Chương 92(1).(2) — Chương 93(1).(2)Chương 94Chương 95

Chương 96Chương 97 — Chương 98 — Chương 99(1).(2) — Chương 100(1).(2)

Chương 101 — Chương 102 — Chương 103 — Chương 104 — Chương 105

gif_icon028.pngChương 106 — Chương 107 — Chương 108 — Chương 109 — Chương 110gif_icon028.png

gif_icon028.pngChương 111 — Chương 112 — Chương 113 — Chương 114 — Chương 115gif_icon028.png

gif_icon028.pngChương 116 — Chương 117 — Chương 118 — Chương 119 — Chương 120gif_icon028.png

gif_icon028.pngChương 121 — Chương 122 — Chương 123 — Chương 124 — Chương 125gif_icon028.png

gif_icon028.pngChương 126 — Chương 127 — Chương 128 — Chương 129 — Chương 130gif_icon028.png

gif_icon028.pngChương 131 — Chương 132 — Chương 133 — Chương 134 — Chương 135gif_icon028.png

gif_icon028.pngChương 136 — Chương 137 — Chương 138 — Chương 139 — Chương 140gif_icon028.png

gif_icon028.pngChương 141 — Chương 142 — Chương 143 — Chương 144 — Chương 145gif_icon028.png

gif_icon028.pngChương 146 — Chương 147 — Chương 148 — Chương 149 — Chương 150gif_icon028.png

gif_icon028.pngChương 151 — Chương 152 — Chương 153 — Chương 154 — Chương 155gif_icon028.png

gif_icon028.pngChương 156 — Chương 157 — Chương 158 — Chương 159 — Chương 160gif_icon028.png

gif_icon028.pngChương 161 — Chương 162gif_icon028.png

—End—

 

 

89 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: