[huge_it_slider id="1"]

thông báo khẩn!!!!

Thớt Tú rất xin lỗi…tình hình là làm từ sáng giờ vẫn chưa xong 18 bài về tồn kho thuốc :'( tối nay không thể đăng truyện được..!!!

Hẹn chị em ngày mai nha <3 <3 <3 đừng giận thớt, mai thớt sẽ cố post 2 chương cho nha nha nha 🙂

Categories: Khác

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: