[huge_it_slider id="1"]

Lịch post truyện (26/10/2015 – 1/11/2015)

-Thứ hai (26/10/2015): Bệnh kiều 62 + Sủng phi 108 (Su) + Sủng phi nhân sinh 40

-Thứ ba (27/10/2015): Sủng phi 109 (Lei) + Sủng phi khó làm 37.2

-Thứ tư (28/10/2015): Bệnh kiều 63 + Sủng phi nhân sinh 41

-Thứ năm (29/10/2015): Bệnh kiều 64 + Sủng phi khó làm 38.1

-Thứ sáu (30/10/2015): Sủng phi nhân sinh 42 + Hiền hậu thật nhàn 20

-Thứ bảy (31/10/2015): Bệnh kiều 65 + Sủng phi 110 (Lei) + Hiền hậu thật nhàn 21

-Chủ nhật (1/11/2015): Sủng phi 111 (Su)  + Sủng phi khó làm 38.2

By: Lina Lê, Lei Hino, Su Lemon, Camtusori

 

Categories: Khác

4 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: