[huge_it_slider id="1"]

Lịch post truyện (2/11/2015 – 8/11/2015)

-Thứ hai (2/11/2015): Sủng phi 112 (Su) 

-Thứ ba (3/11/2015): Sủng phi khó làm 39.1 + Bệnh kiều 66 + Bệnh kiều 67

-Thứ tư (4/11/2015): Sủng phi nhân sinh 44, 43

-Thứ năm (5/11/2015): Sủng phi khó làm 39.2 + Bệnh kiều 68

-Thứ sáu (6/11/2015): Sủng phi nhân sinh 45 + Hiền hậu thật nhàn 22

-Thứ bảy (7/11/2015): Hiền hậu thật nhàn 23 + Bệnh kiều 69

-Chủ nhật (8/11/2015): Sủng phi 113, 114 (Su)

Lịch chỉ đúng đến 70%, có gì editor sẽ thông báo sau!

By: Lina Lê, Su Lemon, Lei Hino và Camtusori

Categories: Khác

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: