[huge_it_slider id="1"]

Lịch post truyện (9/11/2015 – 15/11/2015)

-Thứ hai (9/11/2015): Sủng phi 115 + Sủng phi khó làm 40.2

-Thứ ba (10/11/2015): Bệnh kiều 73

-Thứ tư (11/11/2015): Sủng phi khó làm 40.3

-Thứ năm (12/11/2015): Bệnh kiều 74

-Thứ sáu (13/11/2015): Sủng phi khó làm 41.1

-Thứ bảy (14/11/2015): Bệnh kiều 75

-Chủ nhật (15/11/2015): Sủng phi 116, 117

 

   Tuần này editor Lei Hino bận việc nên HHTN và SPNS ko có lịch post cụ thể nhé.

   Lịch post chỉ đúng đến 70%, có gì thay đổi các editor sẽ thông báo sau!

Categories: Khác

3 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: