[huge_it_slider id="1"]

Lịch post truyện (16/11/2015 – 22/11/2015)

-Thứ hai (16/11/2015): Bệnh kiều 76 + Sủng phi khó làm 41.2

-Thứ ba (17/11/2015): Sủng phi nhân sinh 45

-Thứ tư (18/11/2015): Hiền hậu thật nhàn 23 + Bệnh kiều 77

-Thứ năm (19/11/2015): Sủng phi khó làm 42.1

-Thứ sáu (20/11/2015): Bệnh kiều 78

-Thứ bảy (21/11/2015): Sủng phi khó làm 42.2

-Chủ nhật (22/11/2015): Sủng phi 118, 119

 

      Lịch post chỉ đúng đến 70%, có gì thay đổi các editor sẽ thông báo sau!

Categories: Khác

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: