[huge_it_slider id="1"]

Lịch post truyện (23/11/2015 – 29/11/2015)

-Thứ hai (23/11/2015): Bệnh kiều 79 + Sủng phi khó làm 43.1
-Thứ ba (24/11/2015): Sủng phi nhân sinh 46
-Thứ tư (25/11/2015): Bệnh kiều 80
-Thứ năm (26/11/2015): Sủng phi khó làm 43.2
-Thứ sáu (27/11/2015): Bệnh kiều 81
-Thứ bảy (28/11/2015): Sủng phi khó làm 44.1
-Chủ nhật (29/11/2015): Sủng phi 120, 121 + Bệnh kiều 82

Lịch post chỉ đúng đến 70%, có gì thay đổi các editor sẽ thông báo sau!

Categories: Khác

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: