[huge_it_slider id="1"]

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Giả Diện Đích Thịnh Yến

Cuộc đào hố cuối năm của phó chủ lâu Cẩm Tú !!! <3 <3

hahahah

 

Tên gốc:  Pháo hôi thông phòng muốn đột kích ngược.

Tác giả: Giả diện đích thịnh yến

Độ dài: 185 chương >.<

Thể loại: Nam nữ chính trọng sinh, sủng ngọt (người ta bảo thế ^.^)

Editor: Cẩm Tú, Lina Lê – Nguyệt Tịch Lâu <3

Converter: Hanthientuyet – tangthuvien.

Tình trạng: Hoàn.

                                     hoa

❋ Văn án ❋

🌸 chương 1 🌸 chương 2 🌸 chương 3 🌸 chương 4

🌸chương 5 🌸 chương 6 🌸chương 7 🌸 chương 8

🌸 chương 9 🌸 chương 10 🌸 chương 11 🌸 chương 12

🌸chương 13 🌸 chương 14 🌸chương 15🌸 chương 16

🌸chương 17 🌸 chương 18 🌸chương 19 🌸chương 20

🌸chương 21🌸chương 22 🌸chương 23 🌸chương 24

🌸chương 25 🌸chương 26 🌸chương 27 🌸chương 28

🌸chương 29 🌸chương 30 (1).(2) 🌸chương 31 🌸chương 32

🌸chương 33 🌸chương 34 🌸chương 35 🌸chương 36

🌸chương 37 🌸chương 38 🌸chương 39 🌸chương 40

chương 41 — chương 42 — chương 43 — chương 44

chương 45 — chương 46 — chương 47 — chương 48

………………………

hoa

Categories: "Bia đỡ đạn"

23 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: