[huge_it_slider id="1"]

Sủng Phi – Chương 198

Chương 198: Thắng thua Cuối năm Chương Hòa thứ mười ba, Đại Ngụy xảy ra ba sự kiện lớn. Quan trọng nhất là Nguyên Thành đế hạ lệnh đóng quân ba châu ở … Continue Reading →


Sủng Phi Khó Làm – Chương 104

Chương 104 Sau khi nghỉ ngơi xong thì luôn thấy chưa thỏa mãn, giống như Thiên Tịch Dao bây giờ vậy. Hoàng đế lúc nào cũng chăm sóc cuộc sống … Continue Reading →