[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 189

Editor: Su Lemon Chương 189 Chuyện khác thường tất có gian, những lời này Mộ Tịch Dao vẫn luôn nhớ kỹ. Đáng tiếc dù nàng sống chết quấy rầy thế … Continue Reading →


Sủng phi – Chương 100

Editor: Su Lemon  Chương 100: Vô địch Mộ Tịch Dao được Triệu ma ma đỡ, đi phía sau cách Thục phi ba bước. Bên cạnh là Lục điện hạ vẻ … Continue Reading →


Sủng phi – Chương 97

Editor: Gã đầu trọc  Beta-or: Su Lemon  Chương 97: Bắt đầu Còn chưa bắt đầu thẩm vấn chuyện Liễu phi hôn, khắp kinh đã nổi lên lời đồn, mũi nhọn … Continue Reading →


Sủng phi – Chương 96

Editor: Gã đầu trọc  Beta-or: Su Lemon  Chương 96: Điềm tĩnh   Thục phi kinh ngạc nhìn Mộ Tịch Dao được người nâng dậy, vẻ mặt phức tạp. Nha đầu … Continue Reading →


Sủng phi – Chương 95

Editor: Su Lemon  Chương 95: Cứng cỏi “Mộ thị?” Thái hậu thấp giọng nhắc tới, mặt có vẻ không vui. Mới thưởng người, đã bị đánh vào mặt? Đảo qua … Continue Reading →


Sủng phi – Chương 94

Editor: Su Lemon  Chương 94: Va chạm Tông Chính Lâm dám nói như vậy, thì nàng sợ gì chứ. Trừ Nguyên Thành đế, mọi chuyện Mộ Tịch Dao nàng đều … Continue Reading →


Sủng phi – Chương 92

Editor: Như Tô  Beta-or: Su Lemon Chương 92: Không về   Sáng hôm sau, mọi người lần đầu tiên trông thấy Mộ Trắc phi cùng đến chính phòng với điện … Continue Reading →


Sủng phi – Chương 91

Editor: Như Tô  Beta-or: Su Lemon  Chương 91: Thủ đoạn   Khi Mạc Oản Thanh nhận được tin tức, vẫn không thể nào tin. Đường đường là một Trắc Phi … Continue Reading →


Sủng phi – Chương 90

Editor: Su Lemon  Chương 90: Ngang ngược Mạc Oản Thanh nghe người gác cổng báo Trắc phi Lục điện hạ đến, rất kinh ngạc. Mộ thị có thai sáu bảy … Continue Reading →


Sủng phi – Chương 89

Editor: Su Lemon  Chương 89: Sinh non “Chủ tử, điện đã đã đi trước. Trước khi rời đi có phân phó tụ họp ở dịch quán phía trước”. Tô Lận … Continue Reading →