[huge_it_slider id="1"]

Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 60

Editor: Lina Lê Chương 60 Cảnh Vương tỉnh từ rất sớm, dựa theo thói quen dậy sớm của hắn lúc này hẳn là khoảng từ giờ dần đến giờ mão. … Continue Reading →


Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 59

Editor: Lina Lê Chương 59   Nghe Đinh Lan nói, trước tiênTiểu Hoa và Đinh Hương đều ngẩn người. Phản ứng của Đinh Hương đặc biệt vội, giao việc trong … Continue Reading →


Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 58

Editor: Lina Lê Chương 58   Ở đâu mà hình như, rõ rành rành ra đấy thì có! Tiểu Hoa ngước nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy đằng trước cách … Continue Reading →


Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 57

Editor: Lina Lê Chương 57   Hôm sau Tiểu Hoa dậy rất sớm, ăn sángxong, liền chuẩn bị võ trang đầy đủ đi Trường Xuân viện thỉnh an. Thời tiết … Continue Reading →


Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 56

Editor: Lina Lê Chương 56   “Phu nhân có muốn lên giường nghỉ một lát không? Dù gì trên giường vẫn ấm hơn trên ghế.” Tiếng của Đinh Hương phá … Continue Reading →


Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 55

Editor: Lina Lê CHƯƠNG 55   Tây Tam viện Cảnh vương phủ từ khi xây xong đến nay chưa từng có ai ở, còn chưa được đặt tên, Cảnh vương … Continue Reading →


Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 54

Editor: Lina Lê CHƯƠNG 54   Cũng trong lúc đó, ở nhà bếp nhỏ. Ban nãy đám cung nhân thái giám ăn xong, trên bàn thay đổi một bàn tiệc … Continue Reading →


Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 53

Editor: Lina Lê CHƯƠNG 53 Buổi tiệc tối hôm nay, do sự can thiệp nhiều lần trong bữa ăn của Cảnh Vương Phi khiến người ta mắt không kịp nhìn. … Continue Reading →


Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 52

Editor: Lina Lê CHƯƠNG 52   Hôm nay là giao thừa, nhưng với cung nhân thái giám thì không có gì quá đặc biệt. Ngoại trừ tết đến được phát … Continue Reading →


Bia đỡ đạn thông phòng muốn phản kích – Chương 51

Editor: Lina Lê Chương 51 Cảnh Vương ở bên ngoài chừng mười ngày mới trở về, trong lúc đó ngầm xử lý không ít người, người ngoài tất nhiên không … Continue Reading →