[huge_it_slider id="1"]

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Phiên ngoại 3

Editor: Su Lemon Phiên ngoại 3 Lại là ngày hội hiến rượu mỗi năm một lần, dân chúng và quan lại quyền quý sẽ tệ tịu ở miếu Bạch Vân … Continue Reading →


Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Phiên ngoại 2

Editor: Su Lemon Phiên ngoại 2 Ngu Diệu Kỳ cùng Lâm thị đã bôn ba hai tháng trên đường, hơn nửa tháng nữa là có thể đến Sóc thành. Sóc … Continue Reading →


Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Phiên ngoại 1

Editor: Su Lemon Phiên ngoại 1 Ngu Phẩm Ngôn mở mắt, theo phản xạ ôm thân thể mềm mại ấm áp sát vào ngực thêm chút nữa, bàn tay to … Continue Reading →


Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Chương 136 (Hoàn)

Editor: Su Lemon Chương 136 Những phạm quan cùng khởi sự với Tứ hoàng tử hoặc bị chém đầu hoặc bị lưu vong, ở chợ mỗi ngày vào lúc ngọ … Continue Reading →


Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Chương 135

Editor: Su Lemon Chương 135 Yến hội rất phong phú, còn mở vài hũ rượu tiến cống được ban thưởng, hai nhà chung hoạn nạn đã sớm có tình nghĩa … Continue Reading →


Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Chương 134

Editor: Su Lemon Chương 134 Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử nghĩ lại những hành động của mình trong thời gian vừa qua, sắc mặt đồng thời trắng bệch, … Continue Reading →


Một đêm ”bệnh kiều” đột nhiên tới – Chương 133

Editor: Lina Lê Chương 133   Trác thị kinh ngạc nhảy dựng lên, hai ba bước chạy đến ngoài cửa kéo nha đầu bẩm báo, vội hỏi: ”Ngươi nói cái … Continue Reading →


Một đêm ”bệnh kiều” đột nhiên tới – Chương 132

Editor: Lina Lê Chương 132   Cả đời Tôn đại nhân nghiên cứu thủy lợi nông nghiệp, không phải là một vị quan lại có chí hướng rộng lớn gì, … Continue Reading →


Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Chương 131

Editor: Su Lemon Chương 131 Thị vệ đại nội hành hình, lực đạo đó không phải người thường có thể thừa nhận được. Nhận xong ba mươi côn, Tôn phu … Continue Reading →


Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Chương 130

Editor: Su Lemon Chương 130 Khi Ngu Tương đi là giữa hè, trở về đã là tháng chạp rét đậm, bên ngoài gió bấc đang thổi mạnh, thật có thể … Continue Reading →